นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 7.5 HP บริเวณแพสูบน้ำวัดวังกระแจะ หมู่ที่ 6 บ้านวังกระแจะ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 259 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ. 93-062 สายบ้านต้นมะม่วง บ้านพุหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,470 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,820 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก (22 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก