นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ( (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 7 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา เช็ควาล์วแบบหน้าแปลน ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ( (28 ธ.ค. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 7.5 HP บริเวณแพสูบน้ำวัดวังกระแจะ หมู่ที่ 6 บ้านวังกระแจะ จำนวน 2 เครื่อง ( (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฉซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กจ 259 กาญจนบุรี ( (22 ธ.ค. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.93-062 สายบัานต้นมะม่วง บ้านพุหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ ( (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ( (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จำนวน 4 รายการ ( (17 พ.ย. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ผ้าใบ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ ( (17 พ.ย. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ( (16 พ.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กท 1098 กาญจนบุรี ( (15 พ.ย. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อเป็นสถานที่อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) จำนวน 2 วัน ( (05 พ.ย. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรม จำนวน 3 รายการ ( (05 พ.ย. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จำนวน 25 ป้าย ( (04 พ.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (01 พ.ย. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 3 ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (30 ต.ค. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ปีงบประมาณ 2565 ( (28 ต.ค. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง))
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( (26 ต.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ( (26 ต.ค. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ประกอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จำนวน 7 รายการ ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จำนวน 11 รายการ ( (15 ต.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))