นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. อย่าลืม! แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564
ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. อย่าลืม! แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564
ผ่านทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
หรือยื่นหนังสือแจ้งเหตุฯ ต่อนายทะเบียนอำเภอด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2564   อ่าน 32 ครั้ง