นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้า
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.89 MB