นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
ประกาศเจตจำนงสุจริต อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.02 KB