นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต.
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (ระหว่าง ต.ค.2562-ก.ย.2563) เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.82 MB