นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 546.95 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.97 KB