นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
ข้อบัญญัติ อบต.วังกระแจะ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.65 MB

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 950.93 KB

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 ของ อบต.วังกระแจะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 6.21 MB