นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
รายงานสรุปผลการจัดทำสมุดบันทึกความดีของพนักงาน
รายงานสรุปผลการจัดทำสมุดบันทึกความดีของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง สังกัด อบต.วังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.48 KB