นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
การวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ของอบต.วังกระแจะ
รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 5.29 MB

การกำหนดมาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB