นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ รอบ 6 เดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 370.29 KB

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 346.61 KB

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 346.6 KB

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ รอบ 12 เดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 370.86 KB