นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.01 KB

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.56 KB