นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงารรอบ 6 เดือน ประจำป
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของอบต.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.63 MB