นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.52 KB