นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล


ลิงค์  >>    ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสภาลิงค์  >>  รายงานการประชุมสภา อบต.วังกระแจะ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 381.35 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.04 KB