นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 5.87 MB