นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 อบต.วังกระแจะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.95 KB