นายมั่น จี้อุ่น
นายก อบต.วังกระแจะ
คู่มือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.66 KB